თერაპია

ჩვენი კლინიკის თერაპევტები და ოჯახის ექიმები, კვალიფიცირებული სპეციალისტები არიან, რომლებიც უზრუნველყოფენ პერსონალურ, პირველად და უწყეტ სამედიცინო მეთვალყურეობას და დახმარებას პიროვნებისთვის.  საჭიროების შემთხვევაში ხდება მკურნალობის პროცესში სხვა კოლეგა-სპეციალისტების ჩართვა, პაციენტზე მუდმივი მეთვალყურეობა, როგორც მწვავე, ისე ქრონიკული  დაავადებების დროს.