ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა

ლაბორატორია აღიჭურვა ახალი თაობის სრულად ავტომატიზირებული ლაბორატორიული ანალიზატორებით, რაც გარანტირებულად გვაძლევს მაღალი სიზუსტის შედეგებს.


→ ლაბორატორიაში ხელმისაწვდომია შემდეგი ტიპის კვლევები:
● კლინიკო-ბიოქიმიური;
● ჰემატოლოგიური;
● ჰემოსტაზი,
● სეროლოგიური;
● იმუნოლოგიური;
● ენდოკრინოლოგიური;
● ონკოლოგიური.
 

ლაბორატორიული კვლევები / Laboratory studies

კლინიკური ნაწილი  /  Clinical part+R[13RC:R[50]C

 • სისხლის საერთო ანალიზი + ედსი- ( CBC + ESR )   Complete Blood Count + ESR
 • სისხლის ჯგუფი და რეზუსი (ABO + Rh  სისტემა)     Blood group and Rhesus 
 • შარდის საერთო ანალიზი ( URIA  )  Urin analysis
 • ჰელიკობაქტერია პილორის ანტიგენის განსაზღვრა განავალში              
 •  Determination of Helicobacter pylori antigen in feces
 • სპერმოგრამა - Spermogram
 • ურეთრის ნაცხის ბაქტერიოსკოპია - Bacterioscopy of urethral smear
 • საშოს ნაცხის ბაქტერიოსკოპია - Vaginal smear microscopy
 • ფარული სისხლდენა ფეკალურ მასაში - Occult bleeding in the fecal mass
 • განავლის საერთო  ანალიზი (კოპროლოგია )   General analysis of feces (coprology)
 • განავლის  ანალიზი ნაწლავურ პარაზიტებზე ( ნატიურ პრეპარატებში )
 •  Fecal analysis for intestinal parasites
 • უმარტივესების აღმოჩენა( ლამბლიის ტესტი)  (სწრაფი მეთოდით) 
 •  Finding the simplest ones (Lambli's test)
 • პროსტატის სეკრეტის გამოკვლევა - Prostate secretion examination
 • ჰემოგლობინის განსაზღვრა - Determination of hemoglobin

ჰემოსტაზი   / Hemostasis

 • D-დიმერის განსაზღვრა - D-dimer
 • კოაგულოგრამა - ჰემოსტაზის გამოკვლევა
 • ( PT, INR , APTT, TT , Fib  )Coagulogram -Hemostasis examination
 • პროთრომბინის განსაზღვრა -
 • Determination of prothrombin   Blood Clotting Time, PT, INR )
 • აქტივირებული პარციალური თრომბოპლასტინის დრო  
 • (APTT)   Activated partial thromboplastin time
 • სისხლის შედედება - Blood clotting

ბიოქიმია / Biochemistry

 • ალბუმინის  განსაზღვრა (ALB ) - Albumin
 • საერთო ცილის განსაზღვრა ( TP ) - Total Protein
 • შარდოვანას განსაზღვრა ( Ur )- Urea
 • კრეატინინის განსაზღვრა (CREA ) -Creatinine
 • გლუკოზის განსაზღვრა (ბაზალური) ( GLUC) -  Glucose
 • საერთო ბილირუბინის განსაზღვრა ( BIL-T ) - Bilirubin Total
 • პირდაპირი ბილირუბინის განსაზღვრა (BIL-D ) - Bilirubin Direct
 • ასპარტატამინოტრანსფერაზას განსაზღვრა -  (AST/GOT)  Aspartate aminotransferase
 • ალანინამინოტრანსფერაზას განსაზღვრა -  (ALT/GPT)  Alanine aminotransferase
 • გამაგლუტამინტრანსფერაზას განსაზღვრა ( GGT )  Gammaglutamine transferase
 • ტუტე ფოსფატაზას განსაზღვრა ( ALP ) – Alkaline phosphatase
 • ალფა ამილაზას განსაზღვრა  -   α-Amylase
 • პანკრეასული ამილაზას განსაზღვრა  - P-Amylase
 • ლიპაზას განსაზღვრა - Lipase
 • კრეატინკინაზას განსაზღვრა  (  CK  NAC )   Determination of creatine kinase
 • საერთო ქოლესტერინის განსაზღვრა (CHOL )- Total Cholesterol
 • მაღალი სიმკვრივის ქოლესტერინი (HDL ) - Cholesterol  HDL
 • დაბალი სიმკვრივის ქოლესტერინი (LDL ) Colesterol  LDL
 • ტრანსფერინის განსაზღვრა - Transferri
 • ტრიგლიცერიდის განსაზღვრა ( TRG)- Triglycerides
 • შარდმჟავას განსაზღვრა (UA)  - Uric Acid
 • საერთო კალციუმის განსაზღვრა (Ca) -  Total Calcium
 • მაგნიუმის განსაზღვრა (Mg )  -  Magnesium
 • ფოსფორის განსაზღვრა ( Phos )  - Phosphorous
 • გაზთა ცვლის განსაზღვრა სისხლში  
 •  Determination of gas exchange in the blood
 • ელექტროლიტური ბალანსის  განსაზღვრა     ( Na,K,Cl,Ca+) 
 • Determination of electrolyte balance
 • ამიაკის განსაზღვრა ( NH3 ) - Ammonia
 • ლაქტატდეჰიდროგენაზას განსაზღვრა  - ( LDH)  Lactate dehydrogenase
 • C-რეაქტიული ცილის განსაზღვრა - (CRP) -C-reactive protein
 • ანტისტრეპტოლიზინის განსაზღვრა -( ASLO)- Antistreptolysin
 • რევმატოიდული ფაქტორის განსაზღვრა - ( RF) - Rheumatoid factor
 • გლიკოზირებული ჰემოგლობინი (HbA1c)  Glycosylated hemoglobin
 • გლუკოზის ტოლერანტობის ტესტი - Glucose tolerance test
 • რკინის განსაზღვრა ( Ir)  - Iron
 • საერთო იმუნოგლობულინი A  - ( Total   IgA  )   Total immunoglobulin A        
                                     საერთო იმუნოგლობულინი  G - ( Total   IgG)                                                                                                                  Total immunoglobulin G
 • საერთო იმუნოგლობულინი  M - ( Total  IgM )   Total immunoglobulin M
 • ჰომოცისტეინის განსაზღვრა - Homocystein
 

ორგანო-სპეციფიური პანელები   /  Organ-specific panels

 • ლიპიდური სპექტრი    ( CHOL,TRG,HDL,LDL,VLDL, INDEX  )    Lipid spectrum
 • ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციური კვლევა    ( TSH , FT4, FT3 , Anti-TPO, Anti-TG    Functional study of the thyroid gland
 • ღვიძლის ფუნქციური სინჯები    (ALT, AST, GGT, ALP, BIL-T , BIL-D )  Liver function tests
 • პროსტატ სპეციფიური ანტიგენების განსაზღვრა  
 •  (TOTAL PSA , FRE PSA) Determination of prostate specific antigens
 • ჰომა-ინდექსი (გლუკოზა , ინსულინით  )    Homa-index   (glucose,  Insulin)
 • ჰომა-ინდექსი (გლუკოზა ,  C-პეპტიდით)   Homa-index(glucose, C-peptide)
 • რომა-ინდექსი ( CA-125 , HE4 )    Roma-Index
 • უსაფრთხო სისხლი    ( HBsAg, HCV, HIV,  Siphylis ) - Safe Blood
 • მინერალური ცვლის მაჩვენებლის განსაზღვრა
 • ( Vitamin D , Ca , Mg )  Determination of mineral exchange rate
 • თირკმლის ფუნქციური სინჯები
 •    (Creatinine, Urea, Albumin, Total Protein Kidney function tests
 • ანემიის ტესტების პროფილი    
 • ( Ferritin, Folic acid, Transferrin, Iron)     Anemia Tests Profile
 • რევმატიული სინჯები ( CRP , ASO, RF )   Rheumatic samples
 • საერთო  და თავისუფალი  ტესტოსტერონის განსაზღვრა   
 •     (Total Testo ,   Free Testo)  Determination of total and free Testosterone
 

იმუნოლოგია / immunology

 • თირეოტროფული ჰორმონი ( TSH ) Thyrotrophic hormone
 • თავისუფალი ტრიიოდთირონინი  ( Free T3 ) Free Triiodothyronine
 • თავისუფალი თიროქსინი ( Free T4 ) Free thyroxine
 • ანტისხეულები თირეოპეროქსიდაზას მიმართ 
 • (Anti TPO)     Antibodies against thyroperoxidase
 • ანტისხეულები თირეოგლობულინის მიმართ
 • (Ant TG  )  Antibodies against thyroglobulin
 • ფერიტინი  (Fer )  Ferritin
 • ფოლიუმის მჟავა  ( Fol / Vit- B 9 )  Folic acid
 • ვიტამინი D  ( Vit D )  Vitamin D
 • ვიტამინი B12  ( Vit B12 ) Vitamin B12
 • B-ქორიონული გონადოტროპული ჰორმონი
 • ( B-HCG )    B-chorionic gonadotropin hormone
 • პროლაქტინი  ( Prol  )  Prolactin
 • პროგესტერონი    ( Prog )     Progesterone
 • მალუთეინიზებელი ჰორმონი  ( LH  ) Malutheinizing hormone
 • ფოლიკულმასტიმულირებელი ჰორმონი 
 • ( FSH )    Follicle stimulating hormone
 • ესტრადიოლი  ( E 2 )  Estradiol
 • დეჰიდროეპიანდროსტერონ სულფატი 
 • ( DHEA-S ) Dehydroepiandrosterone sulfate
 • სქესის სტეროიდ შემბოჭველი გლობულინის განსაზღვრა სისხლში   
 • ( SHBG )     Sex steroid binding globulin
 • ანტიმიულერის ჰორმონი  (  Anti- AMH  ) Antimuller Hormone
 • ზრდის ჰორმონის  (სომატოტროფინი ) 
 • ( Hgh )  Growth hormone (Somatotrophin)
 • ანტისხეულები თირეოტროპინის რეცეპტორების მიმართ      
 • ( Anti – TSHR )    Antibodies against thyrotropin receptors
 • კალციტონინი  (Calcitonin )  Calcitonin
 • თირეოგლობულინი ( TG ) Thyroglobulin
 • პარათირეოიდული ჰორმონი   ( PTH ) Parathyroid hormone
 • კარცინოენმბრიონული ანტიგენი  ( CEA  )  Carcinoembryonic antigen
 • საკვერცხის (საშვილოსნოს) სიმსივნის მარკერი   
 • ( CA 125  ) Ovarian (uterine) tumor marker
 • სარძევე ჯირკვლის სიმსივნის მარკერი  
 •  ( CA 15-3 ) Breast tumor marker
 • კუჭის, პანკრეასის, კოლორექტალური და ღვიძლის სიმსივნის მარკერი  
 • ( CA 19-9 )   Marker of stomach, pancreas, colorectal and liver tumors
 • ადამიანის ეპიდიდიმის ცილა 4  (საკვერცხის ეპითელური სიმსივნი  მარკერი)        
 • (HE4) Human epididymal protein 4
 • საერთო პროსტატსპეციფიკური ანტიგენი
 • ( PSA Total )   Total prostate-specific antigen
 • თავისუფალი პროსტატსპეციფიკური ანტიგენი
 • ( PSA Free )   Free prostate-specific antigen
 • ალფაფეტოპროტეინი  ( AFP ) Alpha-fetoprotein
 • პროკალციტონინი  ( PCT )  Procalcitonin
 • B ტიპის ნატრიურეზული პეპტიდი
 • (  NT – pro BNP ) B-Type natriuretic peptide        
 • კორტიზოლის განსაზღვრა  - Cortisol
 • ტროპონინი  I   ( Trop  I- STAT )  Troponin I
 • ანტისხეულები ციკლური ციტრულინირებული პეპტიდის მიმართ  
 • (Anti CCP)    Antibodies to cyclic citrullinated peptide
 • C-პეპტიდი ( C-Peptide )  C-Peptide
 • ინსულინი ( Insulin )  Insulin
 • საერთო იმუნოგლობულინი E  - ( Total   IgE  ) - Total immunoglobulin E
 • თავისუფალი ტესტოსტერონი -( Free Testo) – Free Testosterone
 • საერთო  ტესტოსტერონი - ( Total Testo) –Total Testosterone
 • პროსტატ სპეციფიური ანტიგენების განსაზღვრა   
 • (Total PSA , Free PSA) Determination of prostate specific antigens

 

სეროლოგია  / Serology

 • ეპშტეინ-ბარის ვირუსის   IgM ანტისხეულები
 • ( EBV Ig M )  Epstein-Barr virus IgM antibodies
 • ეპშტეინ-ბარის ვირუსის კაფსიდური ანტიგენი IgG ანტისხეულები
 •    ( EBV VCA Ig G )    Epstein-Barr virus capsid antigen IgG antibodies
 • ეპშტეინ-ბარის ნუკლეარული  ანტიგენის მიმართ ანტისხეულები  
 •   ( EBV EBNA  Ig G )  Antibodies to Epstein-Barr nuclear antigen
 • EBV  ეპშტეინ-ბარის ვირუსის  ანალიზი(კომბინაცია) 
 • ( EBV Ig M , EBV VCA Ig G , EBV EBNA  Ig G) EBV Epstein-Barr virus analysis (combination)            
 • აივ-ინფექციის საწინააღმდეგო ანტისხეულები  I/II ტიპის  
 • ( HIV ) Antibodies against HIV infection
 • B ჰეპატიტის  (HBV) ზედაპირული ანტიგენის განსაზღვრა  
 •  ( HBsAg )  (with a quick method)
 • C ჰეპატიტის  (HCV) საწინააღმდეგო ანტისხეუილების განსაზღვრა  
 •   ( anti - HCV ) (with a quick method)                        
 • სიფილისი (ათაშანგი RPR ) - (  Siphylis )   (with a quick method)
 • ყელის ნაცხში A-ჯგუფის სტრეპტოკოკის ანტიგენის განსაზღვრა 
 •  ( STREP- A )    Determination of group A streptococcus antigen in throat smear
 • ჰერპეს ვირუსის  ტიპის 1 / Ig M - ( HSV 1/Ig M  )  Herpes virus type 1 / Ig M
 • ჰერპეს ვირუსის  ტიპის 1/ Ig G  ( HSV 1/Ig G  ) - Herpes virus type 1/ Ig G
 • ჰერპეს ვირუსის  ტიპის 2 / Ig M  - ( HSV 2/Ig M )  Herpes virus type 2 / Ig M
 • ჰერპეს ვირუსის  ტიპის 2 / IgG -   ( HSV 2/Ig G  ) Herpes virus type 2 / IgG
 • COV-19 ანტიგენის სწრაფი ტესტი - ( SARS-CoV-2 Ag )  COV-19 antigen rapid test
 • ქლამიდია ტრაქომატის საწინააღმდეგო ანტისხეულები 
 •    ( Chlam  IgM )    Antibodies against Chlamydia trachomata
 • ქლამიდია ტრაქომატის საწინააღმდეგო ანტისხეულები   
 • ( Chlam  IgG)  Antibodies against Chlamydia trachomata
 • ტოქსოპლაზმას  საწინააღმდეგო ანტისხეულები  
 •    (  Toxo IgG )     Antibodies against Toxoplasma  IgG
 • ტოქსოპლაზმას  საწინააღმდეგო ანტისხეულები 
 • ( Toxo IgM )  Antibodies against Toxoplasma  IgM
 • ციტომეგალო ვირუსის  საწინააღმდეგო ანტისხეულები  
 •  ( CMV - IgM )   Antibodies against cytomegalovirus IgM
 • ციტომეგალო ვირუსის  საწინააღმდეგო ანტისხეულები  
 •  ( CMV-IgG )   Antibodies against cytomegalovirus -IgG
 • ჰელიკობაქტერია პილორის ანტისხეულების განსაზღვრა 
 • (Helico pylor IgA )     Helicobacter pylori - IgA
 • ჰელიკობაქტერია პილორი ანტისხეულების განსაზღვრა  
 • (Helico pylor IgG )    Helicobacter pylori - IgG
 • ასკარიდას განსაზღვრა სისხლის შრატში (Ascarida Ig G) 
 • Ascarida lumbricoides determination in blood serum
 • ტოქსოკარას განსაზღვრა სისხლის შრატში  (Toxocara Ig G)  
 • Toxocara canis determination in blood serum
 • ტრიქინელას განსაზღვრა სისხლის შრატში  (Trichinella Ig G) 
 •  Trichinella spiralis determination in blood serum

ციტოლოგია

 • პაპ ტესტი  - PAPP-A Test