მანონი ბოლქვაძე

პედიატრი

.

განათლება და მიმართულება:

 2004-2010 წ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი,   მედიცინის  ფაკულტეტი

 2011-2014 წ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო  უნივერსიტეტის რეზიდენტურა :ზოგადი პედიატრია.

  2019 წ. რეზიდენტურა:  ბავშვთა გადაუდებელი მედიცინა

ლიცენზირება პედიატრია

ლიცენზირება : ბავშვთა გადაუდებელი მედიცინის ექიმი

 

         პროფესიული საქმიანობა: 

2011 წლიდან ექიმი  მ.იაშვილის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო  ექიმი პედიატრი

2019 წლიდან დღემდე  მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა გადაუდებელი მედიცინის ექიმი   

ტრენინგები:

  2014წ.  სასწავლო  კურსი ,,ფილტვის ხელოვნურ ვენტილაციასთან ასოცირებული პნევმონიის დიაგნოსტიკა, პრევენცია და მართვა ბავშვთა ასაკში“ და ,,ჰოსპიტალური პნევმონიის დიაგნოსტიკა,პრევენცია და მართვა ბავშვთა ასაკში“.

2016 წ. საქართველოს რესპირატორული ასოციაციის საერთაშორისო კონგრესი.

 2015 წ. THE I INTERNATIONAL CONGRESS OF THE GEORGIAN PEDIATRIC  ACADEMY.

2019 წ. First International Pediatric Emergency Care Congress.

    2015 წ. ტრენინგი: Modern aspects of the treatment of diseases of the respiratory system fr om the rerspecive of evidence –based medinice.

       2011 წ. ტრენინგი: თბილისის ბავშვთა დახმარების ცენტრი: ,, ბავშვთა მიმართ ძალადობა და უგულებელყოფა, რეაგირების მექანიზმები“

       2012 წლიდან . საქართველოს რესპირატორული ასოციაციის აქტიური წევრი