მანანა ეკიზაშვილი

ექიმი-ლაბორანტი

განათლება

1975-1980 წლებში დაამთავრა ი.ჯავახიშვილის სახ.სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიოლოგიური ფაკულტეტი, გენეტიკის სპეციალობით.

2004 წელს ქ.ბათუმის სამედიცინო-ეკოლოგიური ინსტიტუტი, ექიმი-ლაბორანტის სპეციალობით.

1990 წ საქ.სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია, ჰერმატოლოგიური კლინიკური და ციტოლოგიური მეთოდები.

1991წელს მიენიჭა ექიმ-ლაბორანტის პირველი კატეგორია.

1993 წ გაიარა  ქ.ბათუმის სისხლის გადასხმის რესპ.სადგურში  სისხლის ჯგუფობრიობის და რეზუს კუთვნილების შესწავლა.

1995 წ ბათუმის კანისა და ვენსსნეულებათა დისპანსერი,ვასერმანის რეაქციის შესწავლა.

1997წ საქ.სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია, ჰემატოლოგიური საერთო კლინიკური და ციტოლოგიური გამოკვლევის მეთოდები.

2002 წ ინფექციური პათოლოგიის,შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრი, შიდსის გამოკვლევა იაფი და სწრაფი მარტივი მეთოდებით.

2002-2003წლებში შპს ‘’გენეტიკური ეკოლოგიის ცენტრში’’გაიარა კლინიკური ბიოქიმია და თანამედროვე ლაბორატორიულ დიაგნოსტიკაში.

2003 წელს საქ.სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია, აზოტის ოქსიდის შესწავლის თანამედროვე აქსპეტები.

2005 წელს, საქ.სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია ლეიკოზების ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის  ბაზისური საკითხები, თანამედროვე ჰემოსტა ზიოლოგიის ბაზისური საკითხები.

2006 წ საქ.სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია უროგენიტალური ტრაქსის დაავადების ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა.

2007 თსუ დიპლომის შემდგომი სამედიცინო განათლებისინსტიტუტი თოღ-ინფექციების ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის ალერგოლიტმი.

2009 წელს ქ.ბათუმში დაავადებათა კონტროლის და საზ. ჯანმრთელობისეროვნული ცენტრში, აივ,შიდსის ეპიზზედამხედველობის სისტემის სტანდარტულ ოპერაციულ პროცედურების ნებაყოფილობითი კონსულტირების ტესტირების ჩატარების მეთოდოლოგიაში.

2002წ მიენიჭა სახელმწიფო სერტიფიკატი ლაბორატორიული მედიცინა 1დ 64 #000364.საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.  1981-1988 მუშაობდა ქ. ბათუმის რესპუბლიკური ფიზიოთერაპიული საავადმყოფოში ექიმ-ლაბორანტად.

სამუშაო გამოცდილება

1988-1989 წლებში ქ.ბათუმის მე-2  საავადმყოფოში,ექიმ-ლაბორანტად.

1989-1990 წლებში რესპუბლიკური  დიაგნოსტიკური და აღდგენითი მკურნალობის ცენტრში, ექიმ-ლაბორანტად.

1995-2011 წლებში ბავშვთა მრავალპროფილიან კლინიკურ საავადმყოფოში ლაბორატორიის გამგე.

2011 დღემდე მუშაობს დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრში ექიმ-ლაბორანტად.

2015 წლიდან მუშაობს ხოზრევანიძის კლინიკაში,ექიმ-ლაბორანტად.