თამარ მუხაშავრია

ენდოკრინოლოგი

 განათლება -ქ.ბათუმი შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 1999 – 2005;  დიპლომირებული მედიკოსი

 სამუშაო გამოცდილება -ქ.თბილისი № 4 საავადმყოფო ენდოკრინულ დარღვევათა და ენდოვიდეოქირურგიის განყოფილება -

უმცროსი  ექიმი–ენდოკრინოლოგი 2005– 2008;

  სამედიცინო ცენტრი ,,სანიტასი’’ - ექიმი–ენდოკრინოლოგი 2009 – 2010; ქ ბათუმი

  შპს  მახინჯაურის მრავალპროფილიანი პოლიკლინიკა  -  ექიმი-ენდოკრინილოგი2010-2012 ქ.ბათუმი

  სს,,საზღვაო ჰოსპიტალი’’ექიმი–ენდოკრინოლოგი 2012- დღემდე; ბათუმი, საქართველო

 არასამთავრობო ორგანიზაცია ასოციაცია ,,გენეზისი’’ ხელვაჩაურის რ-ნი. ორთაბათუმი პჯდ ცენტრი-ექიმი-ენდოკრინოლოგი

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის 2012- 2014 -2015-2016 წლის პროგრამა – „მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენა სამიზნე ჯგუფში’’-ექიმი–ენდოკრინოლოგი 2012– 2014 -2016; ბათუმი, საქართველო

სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის 2014 – 2015 წლების  პროგრამა  - „ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა ორსულებში“ ექიმი–ენდოკრინოლოგი 2014 –2015; ბათუმი, საქართველო

შპს,,ინ-ვიტრო განაყოფიერების ცენტრი“ -ექიმ-ენდოკრინოლოგი 2018- დღემდე; ბათუმი, საქართველო

 

სამეცნიერო აქტივობები

’სიმსუქნისა და მეტაბოლური სინდრომის მკურნალიბის თანამედროვე მეთოდები’’სემინარი 2009- 26 ივნისი საქართველო

 

საქართველოს ექიმთა  პოსტდიპლომური განათლების ასოციაცია,,ბიოეთიკისა და სამედიცინო სამართლის აქტუალური საკითხები’’ტრენინგი 2014-27-28 სექტემბერი საქართველო

 

საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების  ასოციაცია   მე-V პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია „კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები“

4–12 ივლისი, 2014; ჩაქვი, საქართველო

 

Magyar Imre  EASD  დიპლომისშემდგომი სწავლების კლინიკური კურსი 20 – 22 ნოემბერი, 2014; ბუდაპეშტი, უნგრეთი

 

EASD დიპლომისშემდგომი სწავლების კურსი კლინიკური დიაბეტისა და მისი გართულებების შესახებ 28 – 30 მაისი, 2015; თბილისი, საქართველო

სერთიფიკატი -სს საზღვაო ჰოსპიტალის მიერ წარმატებით განხორციელებული ჯანდაცვის პროგრამა  კოორდინატორი 2015წ

 

საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაცია X პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია ,,კლინიკური პრაქტიკისსაერთაშორისო სტანდარტები  13-21თებერვალი  2016 წ . ბაკურიანი 

EUROPEAN THYROID ASSOCIATION GRAND COURS 2016 18 ივნისი, თბილისი, საქართველო

 

საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაციაXI პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია ,,კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები  9-19 ივლისი, 2016წ  ჩაქვი, საქართველო

COMPLETED A CYCLE  OF 4 WEBINARS OF THE WEB ACADEMY OF DIABETOLOG 20.11.2016 GEORGIA

 

მონაწილეობა ენდოკრინოლოგებისთვის განკუთვნილ სწავლებაში -,,ტუბერკულოზის გამოვლენა და მართვა შაქრიანი დიაბეტის მქონე პაციენტებში“   2017წ თბილისი, საქართველო                        

 

საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაცია XII პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია ,,კლინიკური პრაქტიკისსაერთაშორისო  სტანდარტები  11-19 თებერვალი 2017წ. ბაკურიანი, 

 

საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაციაXIII პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია ,,კლინიკური პრაქტიკისსაერთაშორისო სტანდარტები  16-23ივლისი , 2017წ ჩაქვი, საქართველო

 

OBESITY AND BARIATRIC SURGERY BY LAPAROSCOPY 10 DECEMBER 2017

 

აქტუალური საკითხები თირეოიდოლოგიაში,შეხვედრა ETA-ს ექსპერტებთან 10.მარტი 2018წ თბილისი, საქართველო

 

EASD  third postgraduate Course on Clinical Diabetes 10-12 მაისი 2018წ

 

მონაწილეობა სამეცნიერო პრაქტიკულ კონფერენციაში ,,ინოვაციური მიდგომები თანამედროვე მედიცინაში -მცირე  დოზების მდიცინა 01.ივლისი 2018წ. ბათუმი, საქართველო

 

საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაციაXVI პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია ,,კლინიკური პრაქტიკის

 

საერთაშორისო სტანდარტები    16-23ივლისი , 2018წ ჩაქვი,საქართველო

 

მონაწილეობა კონფერენციაში-,,შაქრიანი დიაბეტი ტ2-ს მართვიის თანამედროვე  ასპექტები 22თებერვალი, 2019წ  თბილისი, საქართველო

 

GAEM- European Society of  Endocrinology Masterclass in Thiroidology 02.ნოემბერი,2019წ თბილისი, საქართველო